Penyertaan MARATeX | Kategori Penyertaan

Inovasi Produk Teknikal

 • Warga Kerja MARA
 • Subsidiari MARA
 • Pelajar IPMA & MRSM

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan

 • Warga Kerja MARA
 • Subsidiari MARA

Inovasi Teknikal Pembangunan Bahan

 • 1. BBM - Warga Kerja & Subsidiari
 • 2. BBB - Pelajar MRSM sahaja

Syarat-syarat Penyertaan

 1. Penyertaan mestilah secara BERKUMPULAN manakala kumpulan pelajar mesti disertai seorang guru / pengajar sebagai penasihat projek.
 2. Pendaftaran penyertaan secara online hendaklah dibuat oleh ketua kumpulan sahaja melalui laman sesawang www.maratex.my .
 3. Setiap penyertaan hendaklah disahkan oleh Pegawai Mengawal Pusat berkenaan.
 4. Inovasi mestilah bernilai komersial dan kebolehpasaran.
 5. Inovasi yang dipertandingkan mestilah idea asal kumpulan (penciptaan) atau penambahbaikan daripada projek sedia ada
 6. Hasilan inovasi mestilah mewakili kepentingan mana-mana sektor dalam organisasi MARA atau projek secara hybrid yang menjurus kepada program kesejahteraan Rakyat Luar Bandar
 7. Hasilan inovasi hendaklah memberi faedah yang signifikan dan bernilai tinggi kepada organisasi lain serta bermanafaat kepada masyarakat
 8. Setiap penyertaan akan disaring dalam 3 peringkat oleh barisan panel. Hanya penyertaan yang berjaya melepasi saringan bagi setiap peringkat sahaja akan dihubungi untuk ke peringkat seterusnya.