Selamat Datang ke i-MARATeX 2019

Tarikh Penyertaan Online MARATeX 2019

Penyertaan akan dimaklumkan kemudian. dibuka bermula dari 15 Mac 2019 (3.00 PM) hingga 21 June 2019 (11.59 PM).

Jadual Aktiviti MARATeX 2019

Info MARATeX 2019


Inovasi Produk Teknikal

Melibatkan kaedah penyelesaian baharu (idea, model dan perkhidmataan) yang mampu memenuhi kepentingan sosial dengan lebih berkesan dan mengutamakan penglibatan rakyat..

Selanjutnya...


Inovasi Penyampaian Perkhidmatan

Merupakan terjemahan idea baharu yang kreatif dan inovatif untuk mentranformasikan penyampaian perkhidmatan Kerajaan. Ia juga bermatlamat meningkatkan produktiviti, kecekapan dan..

Selanjutnya...


Inovasi Pembangunan Bahan

Meliputi 2 kategori pembangunan bahan iaitu :
a) Bahan Bantu Mengajar (BBM)
b) Bahan Bantu Belajar (BBB)

Selanjutnya...